คำสั่ง

โดยรถยนต์

ใช้เวลาประมาณ 60 นาทีจากสนามบินนาฮาไปยังโรงแรม
ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีจากอิชิกาว่า IC ไปที่โรงแรม

โดยสนามบินลีมูซีน

จากสนามบิน Naha ไปยังโรงแรม Moon Beach

[One way ticket to the hotel]
1500 JPY สำหรับผู้ใหญ่ \ 750 JPY สำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 11 ปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ของ Airport Limousine Bus Information Center

ศูนย์บริการข้อมูลรถลีมูซีนสนามบิน (9: 30 ~ 18: 00)
โทร.: +81 (0) 98-869-3301

* โปรดทราบว่าเราจะไม่ทำการจองห้องพักแทนคุณ

โดยรถแท็กซี่

ใช้เวลาประมาณ 60 นาทีจากสนามบินนาฮาไปยังโรงแรม