YURAGI-ZUKI, Robatayaki tarz?nda bir restoran. Ekranda taze malzemeler seçebilirsiniz ve ?ef s?cak kömür üzerinde ?zgara yapacak veya istedi?iniz ?ekilde pi?irecektir. Onna köyünde al?nan deniz ve da?l?k yiyeceklerin tad?n? ç?karabilirsiniz. G?dalara geleneksel Ryukyu bardaklar?n? ve Yachimun serami?ini kullanarak servis yap?l?r. Lütfen be? duyunuzla YURAGI-ZUKI'deki yemek deneyiminin tad?n? ç?kar?n.

BİLGİ

Saat / 18: 00-22: 00 (Son sipariş 21:30)
※ Çalışma saatleri mevsime göre değişebilir.