Hotel Moon Beach, dü?ünler için ideal bir yer. MAV? MOON CHAPEL adl? bir ?apelimiz mavi okyanusun görkemli manzaras?na sahiptir. Siz ve sevginin rüya gerçek bir dü?ün sonras?nda, ziyafet salonunda aileniz ve arkada?lar?n?zla kutlama partisine girebilirsiniz. Ya da bir bahçe partisine de sahip olabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle ileti?ime geçin.

TEL: +81 (0) 98-965-1020