Hướng

B?ng xe h?i

Khoảng 60 phút từ sân bay Naha đến khách sạn.
Khoảng 10 phút từ Ishikawa IC tới khách sạn.

B?ng xe limousine c?a sân bay

Từ sân bay Naha tới Moon Beach Hotel

[One way ticket to the hotel]
1500 JPY cho người lớn \ 750 JPY cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi

Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra trang web của Trung tâm Thông tin Xe buýt Limousine Sân bay.

Trung tâm Thông tin Xe buýt Limousine Sân bay (9: 30 ~ 18: 00)
ĐT: +81 (0) 98-869-3301

* Xin lưu ý rằng chúng tôi không đặt phòng cho nó thay vì bạn.

B?ng Taxi

Khoảng 60 phút từ sân bay Naha đến khách sạn