Cơ sở vật chất cho các hoạt động

B? b?i trong nhà có khu v?c dành cho tr? em b?i

Gi? /
[Summer] 8: 30-21: 00
[Winter] 13: 00-21: 00
Giá: 1000 JPY (không bao g?m thu?) cho m?t ngày truy c?p

* Mi?n phí cho khách l?u trú t?i Khách s?n Moon Beach

H? Lagoon ngoài tr?i

Gi? /
[April-October] 8: 30-18: 00
Giá: 1000 JPY (không bao g?m thu?) cho m?t ngày truy c?p

* Mi?n phí cho khách l?u trú t?i Khách s?n Moon Beach

Trung tâm thể dục

Giá bán/
[Guests staying at Hotel Moon Beach]
1000 JPY (không bao gồm thuế) trong suốt thời gian lưu trú của bạn
[Guests NOT staying at Hotel Moon Beach]
1000 JPY (không bao gồm thuế) để sử dụng một ngày

* Bao gồm khăn tắm.

Sân qu?n v?t

Giá cho m?t sân tennis /
[Daytime] 2000 JPY (không bao g?m thu?) / gi?
[Night time] 2500 JPY (ch?a bao g?m thu?) / gi?

Sân gôn thu nh? (18 l?)

Giá / m?t vòng cho 500 JPY (không bao g?m thu?)

Khác

Bong ban / 1000 JPY cho hai khách / giờ
Bida / 1000 JPY cho một khách / giờ
Trượt bóng rổ / 1500 JPY cho 3 trên 3 lần chơi mỗi giờ
Cầu lông / 1000 JPY cho 2 khách / giờ
Sân bóng chuyền bãi biển / 2000 JPY / giờ

* Giá trên không bao gồm thuế